Slik bruker du Studienetts oppgaver og veiledninger

Oppgavebanken inneholder ulike typer oppgaver, og ikke alle skal brukes på samme måte.

Oppgavebankens regne-, grammatikk- og oversettelsesoppgaver skal kun brukes til å sjekke fasiten/løsningen, eller til å komme videre hvis du har satt deg fast. Med disse oppgavene er det altså viktig at du arbeider med oppgavene på egenhånd før du henter hjelp i oppgavebanken – ellers lærer du ingenting.

Oppgavebankens rapporter i fysikk, kjemi, biologi og idrettsfag kan brukes til å hente inspirasjon til oppbygging av rapporten, eller til å se hvordan andre har behandlet data som ligner de dataene du selv har kommet frem til i dine forsøk.

På Studienett finner du også mange større skriftlige oppgaver hvor du kan hente inspirasjon. Her kan du:

  • få inspirasjon til oppbyggingen av et stort prosjekt
  • se hvordan problemstillinger løses i de ulike fagene
  • se læreres kommentarer til leverte prosjekter
  • få inspirasjon til hvilke emner eller hvilke kilder du eventuelt kan arbeide med selv

Slike store oppgaver skal du behandle som om de var bøker eller artikler funnet andre steder på Internett.

NB: Unngå å sitere direkte fra andres prosjekter. Gå heller til primærkildene og siter fra disse. Du finner primærkildene i prosjektenes litteraturliste.