Sleggja

Her får du hjelp til å analysere diktet «Sleggja». Diktet er skrevet av Olav H. Hauge og er fra diktsamlingen Dropar i austavind, som utkom i 1966.

I analysen ser vi på diktets motiv og tema og gjennomgår sjanger, form, stemme, metaforer osv. Vi ser også på diktets modernistiske og nyenkelte trekk. Deretter gir vi en tolkning

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen til Olav H. Hauges dikt «Sleggja»:

Oppgaver

Her får du noen oppgaver som kan hjelpe deg i gang med din tolkning av diktet «Sleggja». Du finner svar på oppgavene i analysehjelpen.

Motiv og tema

Hva skildrer diktet helt konkret? Det vil si: Hva er dets motiv?

Hvordan skildres diktets motiv? Hva legges det vekt på?

Hvilke tema finner vi i «Sleggja»? Hva kan slegga f.eks. fortelle oss om det å være menneske? Er det noe med slegga som vi kan lære av?

Sjanger, form, og stemme

Hvorfor er «Sleggja» et tingdikt? 

Har diktet en fast eller fri form?

Hvilken virkning har diktets korte form?

Hvilken virkning har det at slegga har en «eg»-stemme?

Er diktets form og sjanger typisk for særlige litterære perioder?

Hva kan gjentakelsen av «berre» bety? 

Språklige virkemidler

Hvilken virkning har diktets enkle og konkrete språk? 

Hva kan «Eg stend her no» bety? Kan det ha flere betydninger? 

Kan slegga være et bilde på et menneske? 

Hvilke typer mennesker kan slegga være et bilde på? 

Tolkning

Hvordan kan «Sleggja» leses både konkret og i overført betydning? 

Hvordan forstår du diktet? Kan du speile deg i skildringen av slegga?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sleggja

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.