Skyt meg! | Norsk sidemål | Høst 2018

Få hjelp og ideer til analyse og tolkning av Nicolai Houms novelle «Skyt meg!» fra 2009. Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk sidemål, høst 2018.

Oppgave 2

Vedlegg:

− «Skyt meg» av Nicolai Houm, fra Alle barn er laget av ild, 2009.

Tolk novellen.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i novellen. Du skal bruke relevant fagspråk og konkrete eksempler fra teksten.

Innfallsvinkel til tolkningen

En opplagt innfallsvinkel til tolkning av novellen kan være å ta for seg temaene prestasjonspress, forventningspress og perfeksjonisme. Her kan du både trekke inn jeg-personen, språklige virkemidler, fortellemåte og novellens tittel. Jeg-personen opplever et indre prestasjonspress både på skolen og især på friidrettsbanen, og han har problemer med å takle dette presset. Hvordan kommer dette prestasjonspresset til uttrykk i novellen?

Du kan også fokusere på ritualene og overtroen som jeg-personen er preget av. Hvorfor gjør han bestemte ritualer før han skal løpe? Vi kan tenke oss at dette motivet har å gjøre med tematikken om forventningspress og perfeksjonisme.

Hjelp til oppgavetypen

Trenger du hjelp til oppgavetypen tolkningsoppgave? Se Studienetts oppskrift på her:

Tolkning

Her får du hjelp til å skrive oppgaven Tolk i norskfaget. Vi forteller deg hvordan du kan bygge opp tolkningen din og viser deg et eksempel på denne oppgavetypen. Tolkning er en viktig oppgavesjanger som ofte inngår i settene til slutteksamen, og også ved terminprøver eller heldagsprøver i norsk på vgs.

Nynorsk grammatikk

I tillegg har Studienett utarbeidet en veiledning i nynorsk grammatikk. Denne kan være til hjelp for deg som har nynorsk som sidemål.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen:

Form og innhold

Formen på novellen bygger opp spenningen ved å ta oss nærmere og nærmere mot startskuddet av 100-meteren – helt inntil tidspunktet der starteren skal fyre av startskuddet. Innholdet i novellen bygger også opp spenningen. Dette gjør forfatteren både ved å legge opp til forløsningen av jeg-personens energi i løpet, og ved å antyde frykten for at han før eller siden vil tape.

Verken den formmessige eller den innholdsmessige spenningen forløses. Novellen slutter derimot i et klimaks, der jeg-fortelleren «gløder innefra» og «brenner». På denne måten understøtter både form og innhold en form for spenning, som novellen aldri kommer ut av. Forfatterens hovedpoeng og budskapet kan være, at jeg-personen er fanget i et prestasjonsjag som han ikke kan frigjøre seg fra.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Skyt meg! | Norsk sidemål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.