Tolkning av Et dukkehjem

I denne delen skal vi se nærmere på noen ulike elementer ved tekstutdraget fra «Et dukkehjem». Vi fokuserer på språket som brukes, kjønnsrollene som de to hovedpersonene reflekterer, hvordan samfunnets forventninger kommer frem i teksten og hvilken kulturhistorisk sammenheng teksten er skrevet i.

Språk: Hva sier måten Helmer snakker til Nora på, om forholdet dem i mellom? Tror du Nora får mer eller mindre lyst til å bli når hun blir snakket til på den måten?

Kjønnsroller: Hvilke kjønnsroller er det Nora og Helmer representerer? Hva er uvanlig ved situasjonen som utspiller seg, med tanke på de tradisjonelle kjønnsrollene?

Samfunnets forventninger: Nora vil forlate mann og barn, noe Helmer mener er helt uhørt. Han ber henne tenke over hva folk vil si, og mener hun svikter sine helligste plikter. Hva sier dette om samfunnets forventninger til kvinner og menn på den tiden da stykket ble skrevet?

Kulturhistorisk kontekst: «Et dukkehjem» er skrevet i 1879, en tid da kvinner fremdeles ble ansett som menns eiendom. Kunsten hadde beveget seg fra romantisk skjønnmaling til realistiske og ofte dystre beskrivelser av livet og samfunnet. På hvilken måte er «Et dukkehjem» og Noras handlinger typiske for denne perioden?

Språk i «Et dukkehjem»

I dette avsnittet skal vi se på språkbruken i utdraget fra «Et dukkehjem».

Helmer til Nora

Helmer er sint, forvirret og fortvilet over Noras ord og oppførsel. Han sier til henne:

Du er afsindig! Du får ikke lov! Jeg forbyder dig det!

Å, du forblindede, uerfarne skabning!

(…) Således kan du svigte dine helligste pligter.

Du er først og fremst hustru og moder.

Det er tydelig fra ordene til Helmer at han mener han har rett til å bestemme over Nora. Han prøver å forby henne det hun planlegger, nemlig å reise fra ham og barna, og sier at hun ikke får lov. Ordene tilsier at Nora er Helmers eiendom.

Han kaller henne avsindig, forblindet og uerfaren. Det er dermed tydelig at Helmer mener han vet bedre enn sin kone hva som er rett og riktig, men det kommer også frem at han er svært opprørt over beslutningen Nora har tatt.

Når Helmer sier til Nora at hun har sviktet sine helligste plikter, viser han også hva han mener er hennes fremste oppgave; hennes rolle er først og fremst å være hustru og mor. Han tillegger henne altså ikke noen egen personlighet eller egen verdi som selvstendig menneske – hun er nyttig kun i kraft av sine roller som kone og mor.

Måten Hel...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn