Skam og Et dukkehjem | Norsk hovedmål | Vår 2017

Få hjelp til å skrive oppgaven i norsk hvor du skal sammenligne to utdrag fra Et Dukkehjem og Skam. I notatene gir vi deg ideer og inspirasjon til blant annet å sammenligne språk, kjønnsroller, samfunnets forventninger og den kulturhistoriske konteksten i Skam av Julie Andem og Et dukkehjem av Henrik Ibsen.

Oppgaven er gitt til skriftlig eksamen i norsk hovedmål, 24. mai 2017.

Oppgaveformulering

Oppgave 4

Vedlegg:

 • Henrik Ibsen: Et dukkehjem, utdrag, 1879
 • Skam, NRK, utdrag, 2016

I de to vedlagte tekstene møter vi to kvinner med samme navn. Nora i Et Dukkehjem ønsker å forlate mannen sin, Torvald Helmer. Noora fra tv-serien Skam prøver å overtale kjæresten William til ikke å reise fra henne.

Sammenlign de to tekstvedleggene, og plasser tekstene i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal bruke konkrete eksempler fra tekstvedleggene når du sammenligner. Du skal skrive omtrent like mye om hver tekst. Når du plasserer tekstene i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om tiden tekstene er skrevet i.

Fakta om «Et dukkehjem»

Forfatter: Henrik Ibsen
Årstall: 1879
Sjanger: skuespill i tre akter

Fakta om «Skam»

Manus og regi: Julie Andem
Årstall: 2016
Sjanger: nettbasert dramaserie

Bakgrunnskunnskap om «Et dukkehjem» og «Skam»

«Et dukkehjem» handler om Nora som er gift med Torvald Helmer. Nora innser etter hvert at hun må reise fra mannen og barna for å finne ut av hvem hun er, og hvordan hun kan ha det bra med seg selv.

Stykket vakte stor oppsikt da det kom ut, fordi det på den tiden – på slutten av 1800-tallet – var utenkelig at en kvinne kunne forlate ekteskapet og barna på den måten.

Gjennom «Et dukkehjem» ønsket Henrik Ibsen å belyse kvinners rolle i de skandinaviske samfunnene på slutten av 1800-tallet. Han ville vise at kvinner og menn ikke hadde den samme friheten eller de samme mulighetene til å realisere seg selv. Nora er en kvinne som forsøker å bryte med samfunnets kjønnsrollemønstre ved å ta egne valg basert på sitt eget beste.

Ibsen skrev tolv samtidsskuespill, og «Et dukkehjem» er det andre av disse. Her belyser han problemene som finnes i samfunnet, i stedet for å skjønnmale dem, slik romantikerne før ham hadde gjort. Ibsen skriver altså i den realistiske perioden.

«Skam» er en nettbasert dramaserie som ble lansert av NRK høsten 2015. Serien ble etter hvert en enorm suksess både i Norge og utlandet, og den har nylig avsluttet sin fjerde og siste sesong. I «Skam» følger vi en gjeng ungdommer på Hartvig Nissens videregående skole i Oslo.

Serien har fått ros for å sette fokus på viktige og utfordrende temaer knyttet til livet generelt og ungdomstiden spesielt, som psykiske lidelser, voldtekt, religion og homoseksualitet.

Sammendrag av «Et dukkehjem»

I tekstutdraget vi leser fra «Et dukkehjem», er Nora i ferd med å gå fra mannen sin Torvald Helmer, som blir referert i stykket med sitt etternavn. Hun har akkurat innsett at hun må forlate ham for å finne ut hvem hun egentlig er.

Helmer protesterer: Han vil forby henne å dra, og mener hun er helt vanvittig som ikke tenker på hva folk vil si. Han sier til henne at hun svikter sine helligste plikter, nemlig de pliktene hun har overfor ham og deres felles barn. Hun svarer at hun har andre, like hellige plikter, nemlig plikten overfor seg selv.

Utdraget avslutter med at hun forteller Helmer at hun, akkurat som ham, først og fremst er menneske, eller iallfall vil prøve å bli det.

Sammendrag av «Skam»

I dette utdraget fra «Skam» møtes Noora og William, som frem til da har vært kjærester, rett før han plutselig skal flytte til London. Idyllen er ødelagt av at Williams bror, Nico, påstår at han og Noora har hatt sex.

William sier til Noora at det er slutt, og at han ikke er forelsket i henne. Hun mener han lyger, og at han er kald og stenger følelsene sine inne. Han mener at han bare er slik. Noora blir sint og mener at William oppfører seg som en drittsekk, som ikke klarer å innse at han må ta ansvar for sitt eget liv og egen oppførsel, selv om han har møtt mye motgang i livet og har dårlige foreldre.

Hun sier til ham at han må tørre å slippe folk inn på seg, selv om han kan risikere å bli såret, og at de elsker hverandre og bør være sammen. Han svarer bare at han må stikke.

Inngangsvinkler til tolkning og sammenligning

Når du tolker og sammenligner utdragene fra «Et dukkehjem» og «Skam», kan det være lurt å følge en rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. Et utvalgt fokus kan for eksempel være:

Kjønnsroller

Hva slags kjønnsroller knyttes til kvinner og menn i henholdsvis 1879 og 2016? Hva er likt, hva er forskjellig?

Ibsen ville belyse hvordan kvinner var fanget i svært diskriminerende kjønnsrollemønstre på slutten av 1800-tallet: Er vi kommet mye lenger i dag? Hvem tjener egentlig på at slike forhåndsdefinerte «bokser» eksisterer?

Samfunnets forventninger

Hva forventer vi som samfunn av personene som utgjør samfunnet, og hvorfor er dette så tett knyttet til kjønn? Hvilke forventninger møter kvinner og menn i dag, sammenlignet med for 140 år siden? Er forventingene blitt annerledes, eller er de bare blitt enda flere?

Hva mener du Nora anno 1879 og Noora anno 2016 burde gjøre i situasjonene de er i? Handler de slik du forventer, hva forventer du, og hvorfor?

Kulturhistorisk sammenheng

Hva sier de to tekstene om tiden de representerer? Er forskjellene mellom da og nå så store som de «burde» være etter 140 år med utvikling og kvinnefrigjøring? Hvorfor tror du en serie som «Skam» er blitt så uhyre populær?

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Skam og Et dukkehjem | Norsk hovedmål | Vår 2017

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 31.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg1
 • 10.01.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 10.12.2021
 • 28.01.2021
  Skrevet av Elev på Vg3