Skam og Et dukkehjem | Norsk hovedmål | Vår 2017

Få hjelp til å skrive oppgaven i norsk hvor du skal sammenligne to utdrag fra Et Dukkehjem og Skam. I notatene gir vi deg ideer og inspirasjon til blant annet å sammenligne språk, kjønnsroller, samfunnets forventninger og den kulturhistoriske konteksten i Skam av Julie Andem og Et dukkehjem av Henrik Ibsen.

Oppgaven er gitt til skriftlig eksamen i norsk hovedmål, 24. mai 2017.

Oppgaveformulering

Oppgave 4

Vedlegg:

  •     Henrik Ibsen: Et dukkehjem, utdrag, 1879
  •     Skam, NRK, utdrag, 2016

I de to vedlagte tekstene møter vi to kvinner med samme navn. Nora i Et Dukkehjem ønsker å forlate mannen sin, Torvald Helmer. Noora fra tv-serien Skam prøver å overtale kjæresten William til ikke å reise fra henne.

Sammenlign de to tekstvedleggene, og plasser tekstene i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal bruke konkrete eksempler fra tekstvedleggene når du sammenligner. Du skal skrive omtrent like mye om hver tekst. Når du plasserer tekstene i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om tiden tekstene er skrevet i.

Inngangsvinkler til sammenligning og tolkning

Når du tolker og sammenligner utdragene fra «Et dukkehjem» og «Skam», kan det være lurt å følge en rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. Et utvalgt fokus kan for eksempel være:

Kjønnsroller

Hva slags kjønnsroller knyttes til kvinner og menn i henholdsvis 1879 og 2016? Hva er likt, hva er forskjellig?

Ibsen ville belyse hvordan kvinner var fanget i svært diskriminerende kjønnsrollemønstre på slutten av 1800-tallet: Er vi kommet mye lenger i dag? Hvem tjener egentlig på at slike forhåndsdefinerte «bokser» eksisterer?

Samfunnets forventninger

Hva forventer vi som samfunn av personene som utgjør samfunnet, og hvorfor er dette så tett knyttet til kjønn? Hvilke forventninger møter kvinner og menn i dag, sammenlignet med for 140 år siden? Er forventingene blitt annerledes, eller er de bare blitt enda flere?

Hva mener du Nora anno 1879 og Noora anno 2016 burde gjøre i situasjonene de er i? Handler de slik du forventer, hva forventer du, og hvorfor?

Kulturhistorisk sammenheng

Hva sier de to tekstene om tiden de representerer? Er forskjellene mellom da og nå så store som de «burde» være etter 140 år med utvikling og kvinnefrigjøring? Hvorfor tror du en serie som «Skam» er blitt så uhyre populær?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Skam og Et dukkehjem | Norsk hovedmål | Vår 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.