Puls og blodtrykk

Biologi 1.

Puls og blodtrykk avhenger av kroppens tilstand

Hver gang hjertets for- og hjertekamre trekker seg sammen, utfører hjertet et hjerteslag. Antallet hjerteslag per minutt kalles for kroppens puls.

Når hjertet trekker seg sammen, pumpes blod fra aorta ut i kretsløpet. Det trykket som blodet utøver på innsiden av blodårene kalles blodtrykket.

Pulsen og blodtrykket kan fortelle oss om kroppens tilstand – for eksempel om vi er i arbeid eller slapper av, om vi er friske, eller om vi er i god form. Her på siden kan du lese om hva som bestemmer nivået av pulsen og blodtrykket, og hvilke begreper man bruker til å bestemme de to fysiske størrelsene.

Puls

Pulsen er antallet sammentrekninger hjertet utfører per minutt. Pulsen bestemmer derfor hastigheten som blodet beveger seg gjennom kretsløpet med. Derfor har pulsen stor innflytelse på hvor raskt cellene i kroppen forsynes med oksygen og næringsstoffer.

Videre gjennomgår vi de begrepene du skal kjenne til når du jobber med pulsen. Deretter kan du lese om hvordan dere kan måle pulsen deres i klassen.

Hvilepulsen er din laveste puls

Hvilepulsen er antallet hjerteslag per minutt når kroppen din er i hvile. Hvilepulsen ligger typisk rundt 60, men kan være lavere dersom du er i god fysisk form.

Pulsen stiger under arbeid

Hvis du begynner å utføre et fysisk arbeid, stiger pulsen din. Det skyldes at cellene har bruk for mer energi (ATP), og derfor øker de respirasjonen, og dermed sitt behov for oksygen. Samtidig danner cellene mer karbondioksid, noe som krever en økt blodgjennomstrømning for å fjerne og skille det ut i lungene.

Makspulsen er din høyeste mulige puls

Puls...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn