Sirkulasjonssystemets oppbygning

Biologi 1.

Sirkulasjonssystemet består av hjertet og kroppens blodårer (eller blodkar). Hjertet pumper blod gjennom blodårene som forgreiner seg ut i hele kroppen. Alle kroppens celler ligger veldig tett inntil en blodåre, og cellene kan derfor utveksle stoffer med blodet. Cellene kan for eksempel ta opp oksygen og glukose, eller avgi karbondioksid til blodet.

Lungekretsløpet og det store kretsløpet

Sirkulasjonssystemet består av to forskjellige kretsløp:

  • Lungekretsløpet (også kalt det lille kretsløpet). Lungekretsløpet fører blod fra hjertet til lungene, og tilbake til hjertet. Lungekretsløpet oksygenerer blodet.
  • Det store kretsløpet (også kalt det systemiske kretsløpet). Det store kretsløpet fører blod fra hjertet og ut til hele kroppen, og tilslutt tilbake til hjertet igjen. Blodet avgir oksygen til cellene i kroppen i det store kretsløpet.

Begge kretsløpene har tre overordnede typer av blodårer:

  • Arterier, som leder blod bort fra hjertet
  • Kapillærer, som er veldig små blodårer der stoffutvekslingen skjer (f.eks. opptak av oksygen i lungekretsløpet, eller avgivelse av oksygen i det store kretsløpet)
  • Vener, som leder blod tilbake mot hjertet.

Du kan lese mer om forskjellige typer av blodårer på siden om blodårer.

Blodets vei gjennom de to kretsløpene

Figur 1 viser et diagram over blodets vei gjennom de to kretsløpene. Årer med oksygenrikt blod er røde, mens kar med oksygenfattig blod er blå. Legg merke til at arteriene inneholder oksygenrikt blod og vennene inneholder oksygenfattig blod når man ser på det store kretsløpet. For l...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn