Hjertets oppbygning og funksjon

Biologi 1.

Hjertet har fire kamre

Hjertet har en høyre og en venstre halvdel. Hver halvdel består av et forkammer etterfulgt av et hjertekammer. Hjertet har altså i alt fire kamre.

Hjerteklaffer finnes to steder i hver hjertehalvdel: mellom forkamrene og hjertekamrene, og mellom hjertekamrene og arteriene. Hjerteklaffene sikrer at blodet kun passerer én vei gjennom hjertet. Hvis hjerteklaffene utsettes for trykk som går mot blodets bevegelsesretning, lukker klaffene seg.

Figur 1 viser hjertets oppbygning. Blodets vei gjennom hjertet er angitt med hvite piler.

Figur 1. Hjertets oppbygning Kilde: Wapcaplet / public domain.

Legg merker til at blod aldri beveger seg mellom hjertets to halvdeler. Høyre og venstre del av hjertet utgjør to helt adskilte systemer. Begge systemene drives dog av de samme muskelsammentrekningene i hjertet.

Slik pumper hjertet blod

Nå vil vi gå gjennom hvordan hjertets sammentrekninger pumper blod ut i lungekretsløpet og det store kretsløpet. Du kan bruke animasjonen i Figur 2 til å følge med i gjennomgangen.

Legg merke til:

  • Venstre hjertehalvdel (rød) inneholder
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn