Blodårer

Biologi 1.

Kretsløpet har forskjellige blodårer

Kroppen har et veldig stort nettverk av blodårer (eller blodkar), som til sammen er i tett kontakt med alle cellene i kroppen. Alle kroppens celler kan derfor ta opp viktige stoffer som for eksempel oksygen og glukose fra blodet. Cellene avgir samtidig avfallsstoffer, som for eksempel CO2 som transporteres bort med blodet.

Det finnes tre overordnede typer av blodkar:

  • Arterier, som leder blod bort fra hjertet.
  • Kapillærer, der stoffutvekslingen skjer.
  • Vener, som leder blod tilbake mot hjertet.

Videre under dette kan du lese om de ulike typene av blodårer.

Arterier og arterioler: Blod ledes til lungene og kroppen

Arterier leder blod bort fra hjertet og ut til enten lungekretsløpet eller kroppens store kretsløp. Arteriene inneholder derfor:

  • Oksygenrikt blod i det store kretsløpet
  • Oksygenfattig blod i lungekretsløpet

Arteriene tar i mot blod fra hjertet, samtidig som de sørger for at trykket ikke stiger for mye i kretsløpet. Arteriene endrer dessuten blodstrømmen fra å være pulserende til å flyte jevnt. Arterienes vegger inneholder derfor en stor mengde elastiske muskelfibre, så årene kan gi etter for volumendringer i blodet og utjevner etter hvert blodstrømmen. Samtidig inneholder arteriene lite glatt muskulatur. Det betyr at det ikke er mye motstand i arteriene, og at arteriene derfor kan transportere blod over store avstander.

Jo lengre bort fra hjertet blodet kommer, desto mer forgreiner arteriene seg. Når arterienes diameter har blit...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn