Sirkulasjons­systemet

Biologi 1.

Sirkulasjonssystemet transporterer stoffer mellom forskjellige deler av kroppen. Stoffene er for eksempel oksygen, glukose eler hormoner som skal transporteres fra en kroppsdel til en annen.

Her i kompendiet kan du lese om sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon. Vi har delt opp kompendiet i disse delene:

 1. Sirkulasjonssystemets oppbygning
 2. Hjertet
 3. Blodårer
 4. Blodceller og hemoglobin
 5. Puls og blodtrykk

Her kan du se et utdrag fra siden om blodtrykk:

Blodtrykket er blodvæskens trykk på veggene til blodårene i sirkulasjonssystemet. Trykket oppstår som følge av at hjertet pumper blod ut i kretsløpet med en viss kraft. Trykket er høyt i arteriene, og faller ettersom blodet beveger seg gjennom kretsløpet fordi det er en viss motstand i blodårene.

Blodtrykket er derfor forskjellig i kroppens forskjellige blodårer. Også årenes plassering i kroppen har betydning for blodtrykket. Du kan se på kroppen som en væskesøyle der trykket er høyt i bunnen av søylen (i beina og føttene) og lavt i toppen av søylen (hodet). Som standard måler man derfor blodtrykket på en arterie i hjertehøyde hos personer som sitter.

Videre under her gjennomgår vi de ulike verdiene for blodtrykket, og hva tallene uttrykker. Deretter kan du se hvordan man måler blodtrykk ved hjelp av en blodtrykksmåler.

Blodtrykket er ulikt under systolen og diastolen

Blodtrykket har to ulike størrelser. Det systoliske blodtrykket er trykket i blodårene under hjertets sammentrekning. Perioden med sammentrekning kalles også for systolen. Under systolen pumpes blod fra hjertet ut i kretsløpet, og derfor er trykket høyere i denne perioden enn under hjertets avslapning. Perioden der hjertet er avslappet kalles diastolen. Det diastoliske blodtrykket angir derfor trykket i blodårene i denne perioden.

Blodtrykket måles i mmHg (millimeter kvikksølv). Et normalt blodtrykk for en ung, frisk person i hvile er ca. 120/80 (leses «120 over 80»), der 120 angir det systoliske blodtrykket, og 80 angir det diastoliske blodtrykket. Enheten mmHg er et uttrykk for hvor høy en kvikksølvsøyle må være for å gi det samme trykket (ved 0°C). Man trenger altså en 120 mm høy kvikksølvsøyle for å gi det samme trykket på blodkarenes vegger som det blodet gir under systolen.

Blodtrykket kan være høyt eller lavt

Blodtrykket er individuelt, og mange ulike faktorer påvirker blodtrykket. Dessuten...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sirkulasjonssystemet

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 06.08.2019
  Skrevet av Student på 4. år
  Veldig bra. Under puls kunne dere kanskje brukt ordet hjertefrekvens. Som i formelen BT= MV*TPM (blodtrykk= minuttvolum (hjertefrekvens*slagvolum) ' total perifer motstand (kartonus og karstruktur). Kunne også tatt med at BT 140/90 kalles for mild hypertensjon, og at det er ikke før 160/100 moderat hypertensjon) at det kreves mere enn konservativ behandling. Men som sagt, veldig bra.
 • 02.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg2
  bra