Tolkning og budskap

«Sekser i livet» er et dikt som tematiserer prestasjonspresset og karakterjaget på skolen. Diktets lyriske jeg er et motbilde til de mange unge som blir stressede, utbrente og ulykkelige i jaget etter toppkarakterer på skolen. 

Det lyriske jeg-et har fått mange treere, men hun er ikke skuffet over det. Hun gleder seg tvert imot over at hun ikke fikk to i norsk, og hun gleder seg til å skryte av treeren hun fikk i engelsk til foreldrene sine. Hun satser imidlertid på at hun kan få mer enn tre i tysk neste gang, men det virker ikke som at det vil slå hende ut hvis det ikke lykkes. 

Jeg-et vil altså ikke la karakterene bestemme selvbildet hennes. Man behøver ikke å få toppkarakter for å være god nok. 

De faglige karakterene er langt fra det viktigste ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn