Språklige og lydlige virkemidler

Diktet har en enkel språklig stil

«Sekser i livet» er et dikt som ikke inneholder særlig mye billedspråk. Diktet er skrevet med et språk som minner mye om det vi taler til hverdag. 

Det enkle språket gjør diktet likefremt og tilgjengelig å lese. Budskapet trer helt tydelig frem uten å bli sløret av forvirrende metaforer. 

Språket avspeiler også det lyriske jeg-et, som er en ung person som uttrykker seg naivt og uten omsvøp.

Allikevel inneholder diktet en rekke språklige virkemidler, som løfter stilen og får teksten til å føles som et dikt. Det er de virkemidlene vi gjennomgår under her. 

Det er en språklig motsetning mellom faglige og menneskelige kvaliteter

Størstedelen av diktet er bygget opp omkring en motsetning. I hver av de syv første strofene presenterer det lyriske jeg-et et fag som hun ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn