Form, komposisjon og stemme

Diktet har en fri form

«Sekser i livet» består av åtte strofer. De fleste av strofene består av to verselinjer. Unntakene er strofe seks, som består av tre verselinjer, og strofe åtte, som kun består av én enkelt verselinje. 

Diktet har altså en fri form. Strofene varierer i lengde. Det er ingen enderim og heller ingen fast rytme. Det er med andre ord snakk om et prosadikt. Språket minner nemlig en del om alminnelig prosa og hverdagsspråk. Vi kan saktens forestille oss at teksten kunne ha vært satt opp som en helt alminnelig prosatekst.

Vi kaller allikevel teksten for et dikt, fordi teksten er inndelt i strofer og verselinjer. Utover dette er det forskjellige språklige virkemidler som gir teksten en slags form og struktur, men også gir språket...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn