Analyse

Her får du hjelp til å analysere Linn Skåbers dikt «Sekser i livet». Vi fokuserer på følgende i analysehjelpen:

Hvis du vil ha mer hjelp til din analyse av diktet, kan du bruke veiledningen vår til diktanalyse.

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Diktet er fortalt av et lyrisk jeg

Diktet er fortalt av et lyrisk jeg. Det kan vi f.eks. se her:

Jeg har treer i engelsk.
Sekser i å lengte etter å skryte av den treeren til mamma og pappa.

Det lyriske jeg-et er et ungt menneske, sannsynligvis en ung jente. Det blir i hvert fall antydet av illustrasjonen ved siden av diktet i Til ungdommen. 

Diktet gir et innblikk i jeg-ets subjektive tanker og følelser omkring de karakterene hun har fått på skolen. Det lyriske jeg-et forteller at hun har fått treere i norsk, tysk, matematikk, engelsk, kunst og håndverk, samfunnsfag og spansk. Det er altså middelmådige karakterer, som kanskje ville stresset mange unge, men ikke diktets jeg.

Hun sier at hun har fått sekser i mange andre av livets forhold. Hun har vist seg i stand til å være positiv og stolt av prestasjonene sine. Hun har vist overskudd til å trøste andre som ble skuffet av karakterene sine.  Hun har nytt våren, drukket cola i solen – og hun har klart å være ung uten å bli utbrent av stress og angst over prestasjonspresset på skolen. 

Det lyriske jeg-et presenterer altså sin avbalanserte holdning til skolens karakterjag. Hun er ikke likeglad med karakterene sine, men hun gir dem heller ikke for stor vekt. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn