Trinn 5: Skriv innledning og avslutning

Å skrive en god innledning der du presenterer teksten for leseren, er viktig. Du skal også skrive en avslutning der du forholder deg til funnene du har gjort underveis. Disse skal sammenfalle med hva du har skissert innledningsvis.

Innledningen presenterer tekstene og deres temaer

Innledningen i teksten din er altså viktig. Den skal fange leserens interesse, presentere teksten og eventuelt også temaene. Du må imidlertid aldri skrive formuleringer som ”I denne oppgaven skal jeg..... Og deretter skal jeg...... Og til sist skal jeg......”.

Mange tror at det er en fordel å ha innledningen på plass før man skriver resten av oppgaven. Dette er ikke riktig, fordi det nesten er umulig å skrive en god innledning før du kjenner innholdet i resten av teksten din. Du kan godt lage en midlertidig innledning først i skriveprosessen. Men det er viktig at du går tilbake og retter den opp når du har skrevet resten av besvarelsen.

Oppbygningen av innledningen ser typisk slik ut:

  • Presentasjon av tekstene med forfatter, tittel, utgivelsesår og sjanger.
  • Introduksjon av tekstenes tema, og hvordan tekstene konkret fremstiller det.

Presentasjon av tekstene

Når du skal introdusere tekstene, skal du oppgi tittel, sjanger, forfatter og utgivelsesår. Hvis det er relevant for sammenligningen din, kan du eventuelt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn