Trinn 3: Skriv sammenligningen din

Hvis du har gjort et godt forarbeide med oppgaveformuleringen og tekstene, har du brukt rundt en time på oppgaven din nå. Dette skal du ikke være bekymret over. Tiden som du har nedlagt i i forberedelsen, vil lett tjene seg inn igjen når du begynner å skrive.

Oppbygning av sammenligningen din

En sammenligning skal alltid bygge på tolkningen av momenter i tekstene. Derfor er tolkning og sammenligning nært knyttet til hverandre. Men det er stort sett to måter å skrive sammenligningen på:

  1. Du tolker tekstene hver for seg, og sammenligner dem etterpå.
  2. Du tolker tekstene fortløpende ved å ta for deg ett moment av gangen, og deretter sammenligne dette i begge tekstene.

Denne oppskriften viser deg hvordan du skal bygge opp en sammenligning ifølge mulighet 2. Det er to opplagte fordeler ved mulighet 2. Den gjør det enkelt for deg å holde orden på sammenligningen. Den gjør det dermed også enkelt for deg å skape en god sammenheng i oppgaven din. Hvis du heller vil følge mulighet 1, kan likevel rådene i oppskriften vår brukes.  

Start med et kort sammendrag av tekstene

Du skal ikke skrive et referat, men det kan likevel være en god idé å begynne med å skrive et helt kort sammendrag av innholdet eller handlingen i tekstvedleggene. Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn fire eller fem linjer. Dette kan inngå i innledningen din, eller også inngå i starten av det første avsnittet av tolkningen din.

Du skal forestille deg at leseren din ikke har lest tekstene som du tolker i besvarelsen din. Derfor skal du også fortløpende sørge for å beskrive de delene som er nødvendig for at leseren kan forstå tolkningen din.

Skriv om tekstenes momenter

Om du har fulgt rådene i Trinn 2, skal du nå ha valgt ut en oppskrift på tolkning som passer, samt ha laget en disposisjon. Derfor kan du nå gå i gang med å skrive de forskjellige underavsnittene.

Da dette er en sammenligning, skal du se på likheter og forskjeller mellom temaene i de to tekstene og bruken av virkemidler. Ved å se på de samme momentene i begge tekster, vil du lettere kunne påpeke likheter og forskjeller mellom dem.

Tematikken i tekstene er helt sentralt for sammenligningen. Når du undersøker de forskjellige momentene i dem, bør du derfor alltid prøve å relatere dem til temaene. Dette kan du for eksempel gjøre ved at du viser:

  • hvordan momentet er med på å sette fokus på temaet i den aktuelle teksten
  • hvordan momentet skaper en konflikt eller problemstilling, som har betydning for temaet
  • hvordan momentet preger tekstens fremstilling av temaet

Det er viktig at du skriver flere ting om hvert av momentene. Når du for eksempel skriver om en person, så let frem informasjon om han eller henne fra flere steder i teksten. 

Sjekk for eksempel hvordan begivenhetene i teksten påvirker personen, og velg så ut steder i teksten som viser dette. Dette kan for eksempel være beskrivelser av personen, personens reaksjoner på hendelser, personens tanker og handlinger, personens forhold til andre personer i teksten eller indre forandringer i personen.

Her har du et eksempel som viser hvordan en tolkning av det samme momentet i to tekster kan se ut:

Eksempel

Begge tekstene har religiøse motiver. Det er tydelig at Dass skriver salmen sin med utgangspunkt i bibelske fremstillinger av Gud og dommedag. På den måten s

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn