Trinn 2: Undersøk tekstene, finn temaene og lag disposisjon

Når du klart vet hva oppgaven ber deg om å gjøre, er det på tide å arbeide med selve tekstvedleggene. Her får du en konkret veiledning i hvordan du arbeider med tekstvedleggene, slik at du kommer godt i gang med din egen tekst fra starten.

Slik undersøker du tekstene

Du må kjenne tekstene dine godt for å lage en god sammenligning. Derfor skal du lese dem flere ganger før du begynner å skrive om dem. Vi anbefaler at du leser tekstene to ganger. Ved eksamen har du selvfølgelig begrenset tid, så derfor er det godt med en effektiv strategi for tekstlesningen.

Første gjennomlesning gir oversikt over tekstenes motiver

Ved første gjennomlesning skaffer du deg et raskt overblikk over tekstene. Vi foreslår at du bruker hurtiglesing, der du kjapt leser gjennom tekstene, men uten å hoppe frem og tilbake i dem.

Når du har lest teksten første gang, skal du tenke over disse spørsmålene:

  • Hvor og når foregår handlingen?
  • Hvem og hva handler teksten om?
  • Hva skjer? Hvorfor skjer det?

Det er en god idé å skrive ned spørsmålene og svarene. Når vi formulerer oss skriftlig, kan dette nemlig hjelpe oss til at få en klar og nøyaktig forståelse av hva vi interesserer oss for.

Spørsmålene ved første gjennomlesning kan gi deg en oversikt over motivene i tekstene. Dette innebærer hva som rent faktisk skjer i dem. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn