Trinn 1: Les oppgaveformuleringen

Oppgaveformuleringen gir deg viktige instrukser om hva du skal gjøre i besvarelsen din. Derfor er det viktig at du bruker tid på å lese, forstå og arbeide med oppgaveformuleringen før du går videre i skriveprosessen.

Hva skal oppgaven handle om?

Her er en oppgaveformulering som er hentet fra sidemålseksamen, høst 2018. Den vil vise hva du skal være spesielt oppmerksom på i den oppgaveformuleringen du selv sitter med.

Oppgave 1

  Vedlegg:

− «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» av Petter Dass, fra Norsk salmebok 2013, forkortet versjon av en salme fra 1698
− «Ragnarok» av Gaute M. Sortland, fra Korte meisterverk, 2017  

Sammenlign de to tekstene, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

  Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke konkrete eksempler. Du skal bruke relevant fagspråk. Når du setter tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om tida tekstene er skrevet i.  

Oppgaveformuleringer består alltid av tre deler: tekstopplysningene, oppgaveinstruksen og en kommentar.

Slik bruker du tekstopplysningene og oppgaveinstruksen

Tekstopplysningene ser du som det første i oppgaveformuleringen under punktet ”Vedlegg”. I denne oppgaveformuleringen skal du arbeide med to tekster, som kommer fra hver sin ku...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn