Seks trinn til oppgave med sammenligning

På de neste sidene kan du lese oppskriften vår på å kunne skrive en god sammenligning. Ved å følge de seks trinnene sikrer du at besvarelsen din oppfyller kravene som stilles. De seks trinnene vil hjelpe deg gjennom hele prosessen, helt fra du får utlevert selve oppgaven, og til du skal rette språk og lese korrektur før du leverer.

Oppskriften er delt inn i seks trinn

Trinn 1 hjelper deg med å forstå selv oppgaveformuleringen. Dette er viktig, da besvarelsen din blir vurdert i forhold til kravene som oppgaven setter.

Trinn 2 handler om hvordan du kan arbeide effektivt med tekstene. Vi viser også hvordan du kan finne en vinkling på sammenligningen din og lage en disposisjon.

Trinn 3 ser på hvordan du kan skrive tolkning og sammenligning av tekstene. Dette er hoveddelen. Trinnet har fokus på hvordan du kan skrive relevante tolkninger og sammenligne tekstene, samt underbygge poengene dine på en god måte.

Trinn 4 viser deg hvordan du best kan skrive tilleggsavsnitt, som vurdering, refleksjon og å sette inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Trinn 5 viser en god måte å skrive innledningen og avslutningen på, slik at besvarelsen din fremstår som både fokusert og nyansert.

Trinn 6 gir deg hjelp til gjennomlesning og redigering av besvarelsen din før du leverer den. Vi gir deg gode råd når det gjelder å skape logiske overganger, stramme opp innholdet og unngå grammatiske feil.