Oppbygging

Her ser vi først på oppbygningen av en sammenligningsoppgave. Deretter får du gode råd om lengde, tidsforbruk og layout av en slik oppgave.

Oppgavens oppbygning

Det avhenger alltid av oppgaveformuleringen hvordan du bør bygge svaret ditt. Likevel er det noen faste deler som du bør inngå.

Innledningen skal fungere som en interessevekker for leseren din. I innledningen bør du derfor komme med nøkkelinformasjon om tekstene. Oppgi titler, forfatternes navn, tekstenes sjanger og tidspunkt for publisering. Her skal du også kort og presist presentere temaet for hver tekst. Du skal altså formulere hva tekstene egentlig handler om. Innledningen bør være kort og presis, så ikke skriv mer enn fem til seks linjer.

Sammenligningen er det viktigste delen av oppgaven din. Det er to måter å skrive dette hovedavsnittet på. Du kan tolke hver av tekstene  for seg og sammenligne dem etterpå. Du kan også sammenligne tekstene fortløpende. Dette gjør du ved å ta ett moment av gangen og se på dette i begge tekstene. Vi anbefaler å sammenligne fortløpende, da dette skaper bedre sammenheng i teksten din. I avsnittet skal du underbygge poengene dine med sitater og henvisninger, på samme måte som du skal bruke poengene til å si n...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn