Eksempel på sammenligning

Her får du et eksempel på en sammenligningsoppgave. Oppgaven er en sammenligning av to dikt. Vi har laget oppgaven for å vise deg hvordan en slik eksamensoppgave fra videregående skole kan se ut. Etter hvert avsnitt har vi forklart hva vi tenker i møte med teksten. Slik kan du holde følge med oss i overveielsene våre som vi gjør når det gjelder innhold og oppbygning. Eksemplet er skrevet ut fra oppskriften vår.

Oppgaveformulering

Oppgave 1

Vedlegg:

− «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» av Petter Dass, fra Norsk salmebok 2013, forkortet versjon av en salme fra 1698
− «Ragnarok» av Gaute M. Sortland, fra Korte meisterverk, 2017

Sammenlign de to tekstene, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke konkrete eksempler. Du skal bruke relevant fagspråk. Når du setter tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om tida tekstene er skrevet i.

Eksempelbesvarelse

Peter Dass sin salme fra 1698, «Herre Gud, ditt dyre navn og ære», og diktet «Ragnarok» av Gaute M. Sortland, som er utgitt i 2017 i Korte meisterverk, har begge jordens undergang som tema. Motivene er ikke helt like. Salmen handler om menneskets forhold til Gud, om dommedag og om det etterfølgende gudsriket på jorden. Diktet handler om moderne menneskers forhold til klimaforandringer og om en altødeleggende oversvømmelse. Begge tekster bruker likevel religiøse motiver. Men hvorfor har et moderne dikt og en salme fra barokken ellers disse fellestrekkene?

I innledningen presenterer vi de to tekstene med tittel, forfatter, utgivelsesår og sjanger. Vi forklarer også kort om tema og motiv, slik at vi gir leseren et overblikk. Til slutt stiller vi et retorisk spørsmål som leder leseren inn i sammenligningen av de to tekstene.

Diktet har en fri modernistisk form, mens salmen har en tradisjonell form. Salmen er delt opp i tre strofer med syv verselinjer i hver strofe. Strofene har fast lengde og følger det faste rimmønsteret aabbbba. Rimene er komplekse, da Dass i tillegg til enderim bruker midtrim, tiraderim og bokstavrim:

Gud er Gud, om alle land øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
om slekter svimler -
blant stjernestimler
i høye himler
utallig vrimler
Guds grøde.

Den faste formen og rimene gir språket en høystemt klang. Det understreker at salmen er en ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn