Eksempel på sammenligning

Her får du et eksempel på en sammenligningsoppgave. Oppgaven er en sammenligning av to dikt. Vi har laget oppgaven for å vise deg hvordan en slik eksamensoppgave fra videregående skole kan se ut. Etter hvert avsnitt har vi forklart hva vi tenker i møte med teksten. Slik kan du holde følge med oss i overveielsene våre som vi gjør når det gjelder innhold og oppbygning. Eksemplet er skrevet ut fra oppskriften…

...

Eksempelbesvarelse

Peter Dass sin salme fra 1698, «Herre Gud, ditt dyre navn og ære», og diktet «Ragnarok» av Gaute M. Sortland, som er utgitt i 2017 i Korte meisterverk, har begge jordens undergang som tema. Motivene er ikke helt like. Salmen handler om menneskets forhold til Gud, om dommedag og om det etterfølgende gudsriket på jorden. Diktet handler om moderne menneskers forhold til klimaforandringer og om en altødeleggende oversvømmelse. Begge tekster bruker likevel religiøse motiver. Men hvorfor har et moderne dikt og en salme fra barokken ellers disse fellestrekkene?

I innledningen presenterer vi de to tekstene med tittel, forfatter, utgivelsesår og sjanger. Vi forklarer også kort om tema og motiv, slik at vi gir leseren et overblikk. Til slutt stiller vi et retorisk spørsmål som leder leseren inn i sammenligningen av de to tekstene.

Diktet har en fri modernistisk form, mens salmen har en tradisjonell form. Salmen er delt opp i tre strofer med syv verselinjer i hver strofe. Strofene har fast lengde og følger det faste rimmønsteret aabbbba. Rimene er komplekse, da Dass i tillegg til enderim bruker midtrim, tiraderim og bokstavrim:

Gud er Gud, om alle land øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
om slekter svimler -
blant stjernestimler
i høye himler
utallig vrimler
Guds grøde.

Den faste formen og rimene gir språket en høystemt klang. Det understreker at salmen er en hyllest til Gud og hans storhet. Med de komplekse rimene lager Peter Dass noe vakkert og storslått, der salmen nærmest forsøker å speile Guds fantastiske skaperverk.  Han viser også Guds storhet gjennom språket. Skaperkraften sammenlignes med stjernehimmelen i linjene om ”utallig vrimler / Guds grøde”. Mennesket settes også i kontrast til Gud. Mennesket er dødelig, mens Gud er udødelig. Dette uttrykkes gjennom ”Gud er Gud” som settes i kontrast til ”alle mann var døde.”

Sortlands dikt er delt opp i tre blokker med forskjellig lengde. Det er ikke rim, og ofte deles verselinjene opp midt i en setning. Den tilfeldige og oppdelte formen gir et inntrykk av kaos og hektisk aktivitet, nesten som en speiling av den moderne verden. Diktet er imidlert…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn