Virkelighetsoppfatning

Islam og kristendommen har lignende virkelighetsoppfatninger, både hva angår tid og rom.

Lineær tidsoppfatning

Både islam og kristendommen har en lineær tidsoppfatning. Det vil si at tiden har en begynnelse og et sluttpunkt. Både i islam og kristendommen kommer dette til uttrykk i troen på at verden starter med skapelsen og slutter med dommedag. Tiden for mennesket som individ er også lineær: Fødsel, liv, død og livet etter døden. Både islam og kristendommen avviser tanken om reinkarnasjon og andre former for sirkulære tidsoppfatninger som i f.eks. buddhismen og hinduismen.

En materiell og en åndelig verden

Islam og kristendommen har også til felles at begge religionene lærer at det ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn