Tro og bekjennelse

Både islam og kristendommen kan karakteriseres som trosreligioner, dvs. at tilhengeren skal tilslutte seg et bestemt sett av læresetninger (dogmer), som er fastlagt av de religiøse lederne. Troen på Gud og religionens lære er viktigere enn religiøs erfaring og praksis.

Selv om både islam og kristendommen har trosbekjennelser, så er det vesentlig forskjell på deres betydning og anvendelse. 

I islam er den kortfattede trosbekjennelsen (shahada) ett av religionens omdreiningspunkter. Ikke bare som trosgrunnlag, men også som en del av den daglige religiøse praksisen. Trosbekjennelsen f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn