Ritualer og praksis

Her vil vi presentere likheter og forskjeller mellom ritualer og religiøs praksis i islam og kristendommen. Vi vil også sammenligne enkelte ritualer og gi en vurdering av ritualers overordnede betydning i de to religionene.

Overordnede forskjeller i ritualer og religiøs praksis

Helt overordnet er ritualer og religiøs praksis ett av de områdene hvor det er størst forskjell på de to religionene, både tilsynelatende og reelt. 

For det første er islam mer ritualisert enn kristendommen. Det vil si at det er mange flere obligatoriske ritualer som har mye mer fastlagte rammer enn i kristendommen. Ritualene i kristendommen er som regel frivillige og opp til den enkeltes samvittighet og behov.

For det andre er det forskjell i ritualenes betydning. I islam er ritualene til for at den troende hver eneste dag skal holde intenst fokus på Gud og underkaste seg ham. Siden Gud tenkes å være barmhjertig på dommedag overfor dem som underkaster seg ham, så tenkes ritualene å ha direkte betydning for frelsen. 

I kristendommen er det kun dåpen som er obligatorisk, siden den er et opptaksritual som gjør den troende til en del av det kristne fellesskapet. Det er også det eneste av ritualene som har direkte betydning for frelsen. De øvrige kristne ritualene er frivillige og hjelper den troende til å huske på evangeliet og frelsen, ellers skaffer ritualet Guds velsignelse.

Forskjellen i oppfatningen av ritualenes betydning kan også uttrykkes på denne måten:

  • Islam. Ritualene uttrykker menneskets plikt til lydighet og underkastelse (menne
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn