Oversikt og sammendrag

På denne siden har vi satt likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen inn i skjemaer. Det gir et raskt overblikk, men vi anbefaler at du leser videre om emnene på de øvrige sidene i kompendiet for å få et mer nyansert bilde.

Gudssyn

IslamKristendommen

Begge religionene er 

  • monoteistiske, men har forskjellige oppfatninger av Guds natur og vesen
  • Gud er verdens skaper og menneskenes herre
  • Gud er personlig (ikke abstrakt) og griper aktivt inn i menneskets historie
  • Gud er transcendent
  • Streng monoteisme (tawhid): Gud er én, det er ingen andre ved siden av, og Gud opptrer ikke som flere personer
  • Gud har åpenbart sin vilje for menneskene via Koranen
  • Gud ønsker at mennesket skal underkaste seg og tjene ham
  • Trinitarisk monoteisme: Gud er én, men viser seg som tre personer: Gud, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd (treenigheten)
  • Gud har åpenbart sin vilje for menneskene via Jesus
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn