Menneskesyn

Her ser vi på menneskesynet i islam og kristendommen. 

Likheter i menneskesynet: Mennesket har spesiell status i skaperverket

Både islam og kristendommens menneskesyn bygger grunnleggende på myten om at mennesket er skapt av Gud som noe spesielt i forhold til resten av skaperverket. 

Ut over at mennesket er en spesiell skapning som Gud finner spesiell glede ved, så har mennesket også en oppgave og et ansvar: Det er satt til å forvalte Guds skaperverk, dvs. dyrene og naturen. Mennesket har også i oppgave å sørge for at menneskeheten videreføres.

En annen likhet mellom islams og kristendommens menneskesyn er at det er dualistisk, dvs. at mennesket består av to dele: Kroppen og sjelen. Både i islam og kristendommen er det imidlertid forskjellige oppfatninger av hvordan kroppen og sjelen presist henger sammen, men de er overveiende enige om at sjel...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn