Kjønnsroller og kvinnesyn

Her vil vi se på kjønnsroller og kvinnesyn i islam og kristendommen. 

Islams og kristendommens kvinnesyn 

Både islam og kristendommen har et sammensatt kvinnesyn, siden kvinner og menn i utgangspunktet er likeverdige, men ikke har samme rettigheter.

Kvinner som likeverdige med menn

Opprinnelig brakte både islam og kristendommen et oppgjør med det tradisjonelle, negative kvinnesynet i samfunnene de oppsto i. Dette ses ved at kvinner tillegges viktig betydning i både Muhammeds og Jesu adferd og forkynnelse. 

Med islam fikk kvinnen rettigheter, f.eks. i forbindelse med ekteskap, som tidligere var uhørte, og Muhammed gjorde opp med noen former for kvinneundertrykkende adferd. I kristendommen spiller kvinner en sentral rolle i Jesu liv og forkynnelse: Både hans nære vennskap med kvinner, og at kvinner er de første som møter Jesus etter oppstandelsen. I begge religionene opptrer kvinner også som religiøse forbilder: f.eks. Fatima og Aisha i islam og Jomfru Maria i kristendo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn