Frelse

Islam og kristendommen er frelsesreligioner

Både islam og kristendommen er frelsesreligioner, dvs. at hovedformålet med religionen er at mennesket skal frelses (dvs. unngå det motsatte: å gå fortapt, fortapelse). Religionene har noen felles forestillinger om frelsen, f.eks. forestillinger om dommedag, himmel og helvete, men veien til frelse har betydelige forskjeller: En muslim skal forsøke å gjøre seg fortjent til frelse, men kan ikke være sikker på å bli frelst, men får håpe på Guds barmhjertighet. En kristen kan derimot ikke gjøre seg fortjent til frelsen, men Gud frelser alle som tror på Jesus Kristus.

Under utdyper vi frelsesforståelsen i de to religionene, og oppsummerer likheter og forskjeller.

Frelse i islam: Lydighet, underkastelse og Guds barmhjertighet frelser 

Frelse i islam oppnås ved å være lydig mot Gud. En muslim skal tilslutte seg trosbekjennelsen (shahada) og de seks trosartiklene for å oppnå frelse. Det er også nødvendig at man nøye følger Guds veiledning i alle livets forhold, dvs. at man overholder islamsk lov (sharia). 

En muslim kan ikke være helt sikker på å bli frelst, men må gjøre sitt beste for å være en god muslim og håpe på Guds barmhjertighet. Selv om islam har stort fokus på å utføre korrekte handlinger i lydighet mot Gud, så er d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn