Etikk

Her ser vi på etikken i islam og kristendommen. Du kan lese en utdypende gjennomgang av etikken i de to religionene i våre kompendier: Etikk i islam og etikk i kristendommen.

Likheter i etikken: Basert på Guds veiledning og etiske forbilder

Utad kan etikken i islam og kristendommen minne om hverandre, siden de gir utslag i mange av de samme formene for praksis: omsorg for de svake, ansvarlig omgang med jordens ressurser, unngå onde handlinger (f.eks. lyve og stjele), regler for seksualitet osv. Grunnleggende har etisk livsførsel i islam og kristendommen også et lignende grunnlag, nemlig Guds veiledning og religionens etiske forbilder, dvs. henholdsvis Muhammed i islam og Jesus i kristendommen.

Forskjeller i islamsk og kristen etikk

De umiddelbare forskjeller på etikken i islam ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn