Islam og kristendommen

På de følgende sidene vil vi sammenligne de to religionene islam og kristendommen ut fra følgende emner:

Vær oppmerksom på at vi tar utgangspunkt i sunni-islam og evangelisk-luthersk kristendom (Den Norske Kirke).

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av kompendiet vårt:

Ritualer som det ikke finnes tilsvarende av i den andre religionen

Det er også flere ritualer, både i islam og kristendommen, som ikke har noen umiddelbar parallell i den andre religionen. Her er noen eksempler, men det finnes flere andre:

Den kristne dåpen. Dåpen er et overgangsritual, hvor den døpte blir en del av det kristne felleskapet. Det finnes ikke et lignende ritual i islam. Man må bare fremsi trosbekjennelsen for å bli muslim. Noen muslimer praktiserer omskjæring av gutter, men det er ikke en obligatorisk praksis. 

Den kristne nattverden. Den kristne nattverden inneholder det unike elementet at mennesket tenkes å spise Gud i form av Jesu kød og blod. Samtidig tenkes nattverddeltagerne å ha direkte fellesskap med Gud under nattverden, dvs. at man sitter til bords med Gud. Slike forestillinger om intimt samvær med Gud er uforenelige med islams gudssyn hvor Gud er fullstendig utenfor menneskets rekkevidde og fatteevne. 

Et tredje aspekt ved den kristne nattverden er at det er fellesskapsstiftende, idet de kristne tenkes å ha et måltidsfellesskap. Dette aspektet kommer enda tydeligere til uttrykk i noen muslimske ritualer: En fast del av ramadanen og andre religiøse fester er nettopp måltidsfellesskapet mellom de troende, hvor de som har mat skal sørge for de i den muslimske menigheten som ikke har mat.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn