Sammen­ligning av religioner

I Religion og etikk er det vanlig å arbeide med å sammenligne religioner, altså å studere enkelte fenomener i en religion og sammenligne dem med tilsvarende fenomener i en eller flere andre religioner. 

I dette kompendiet sammenligner vi forskjellige religioners helt grunnleggende elementer parvis. 

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av kompendiet vårt:

Kjønnsroller i nåtidens forståelse i islam og kristendommen

I moderne tid er det store forskjeller på oppfatningen av kjønnsroller i hver av de to religionene. De mest konservative fortolkningene av begge religionene vil holde fast i de tradisjonelle kjønnsrollene, mens mer progressive fortolkninger langt på vei utvisker kjønnsrollene. F.eks. er kvinnelige religiøse spesialister (f.eks. prester og imamer) et uttrykk for en progressiv oppfatning.

I moderne praksis kan det imidlertid være stor forskjell på islam og kristendommen. De fleste kristne husholdningene opprettholder kun i begrenset omfang tradisjonelle kjønnsrollemønstre, men tilpasser seg det omgivende samfunnets normer. Innenfor islam fastholdes de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene derimot i overveiende grad. Dette gjør seg særlig gjeldende i islamske land, hvor det stadig er stor forskjell på kvinners og menns rettigheter og plikter.

Tradisjonelle muslimer i moderne kristne land får kritikk, fordi deres syn på kjønnsroller oppfattes som kvinneundertrykkende, f.eks. i forhold til tildekning og adskillelse av kjønnene. Det viser blant annet at oppfatningen av kjønnene i moderne, vestlig kultur har rikket seg i en humanistisk retning.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sammenligning av religioner

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt tynt enda, men håper det kommer mer, ellers veldig bra info
 • 08.06.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 29.04.2023
 • 31.03.2023
  Skrevet av Elev på Vg3