[27]

Sammen­ligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

I oppgavene skal du undersøke og sammenligne to eller flere tekster fra oppgaveheftet. Tekstene er vanligvis litterære tekster, som korte romanutdrag, dikt, sangtekster eller noveller. Du skal bruke norskfaglige kunnskaper og metoder til å undersøke tekstene og finne frem til gode poenger om både innhold og form. Du skal altså ikke komme med din egen menin, men holde deg til ordlyden i oppgaven.

I tillegg til tolkning kan du noen ganger bli bedt om andre ting, for eksempel å reflektere over tekstens tema, vurdere enkelte litterære trekk ved den eller sette den inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Om oppgaven din kun heter tolk, skal du bruke veiledningen vår for tolkningsoppgaver.  

Oppskriftens struktur

Du kan lese oppskriften her fra start til slutt og få hjelp i hele oppgaveprosessen din. Men du kan også lese de enkelte avsnittene hver for seg, hvis det er spesifikke ting som du har behov for hjelp med.

 • I den første delen av oppskriften viser vi deg hvordan besvarelsen din kan bygges opp på en god måte. Du får en modell for strukturen og gode råd om lengde, layout og tidsforbruk.
 • Andre delen av oppskriften er et konkret eksempel på hvordan et veldig godt svar på denne oppgavetypen kan se ut. I eksemplet inngår forklaringer på tanker som vi har gjort oss og valgene som vi har tatt, i de enkelte avsnittene.
 • Tredje delen av oppskriften viser deg hvordan du forbereder og skriver selve teksten din. Vi har delt opp denne delen i seks trinn, som hvert svarer til en del av skriveprosessen. Først ser vi på oppgaveformuleringen (1), så kommer arbeidet med tekstene (2), deretter selve skrivearbeidet (3), (4) og (5). Til slutt får du gode råd, så som å rette språket og skape sammenheng i besvarelsen din (6). 

Ingen forskjell på hovedmål og sidemål

Det er ingen forskjell om du skriver sammenligningen din på hovedmål eller sidemål. Denne veiledningen kan brukes til begge målformene, og sjangerkravene er de samme.

Få hjelp til konkrete oppgaver på Studienett.no

På Studienett.no finner du hjelp til mange av oppgavene og tekstene som har vært gitt til eksamen tidligere. Du får både hjelp til å arbeide med tekstene og til å skrive selve oppgavene. Hjelpen er skrevet av Studienetts redaksjon, som består av erfarne lærere. Du kan søke etter oppgavehjelp i søkefeltet øverst på siden.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sammenligning

[27]
Brukernes anmeldelser
 • 05.12.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fornøyd, Gir meg svar på det jeg lurer på. Tusen takk👍😊
 • 22.10.2020
  6
 • 20.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 12.03.2023
  Skrevet av Elev på Vg3