Karl Marx

  • Teorien kan brukes til å undersøke ulikhet, kapitalisme og klasse.
  • Det avgjørende for hvordan et samfunn er utformet, er hvilken produksjonsmåte som er i samfunnet, dvs. hvordan produksjonen i samfunnet er organisert, herunder hvem som eier produksjonsmidlene, f.eks. maskiner og fabrikker. Marx kaller det for at basis (produksjonsmåten) danner grunnlag for overbygningen (samfunnets innretning og idéer).
  • I det kapitalistiske samfunnet eier borgerskapet (kapitaleierne) produksjonsmidlene, mens proletariatet (lønnsarbeiderne) kun eier sin arbeidskraft. Dvs. at samfunnet er klassedelt.
  • Proletariatet eier kun sin egen arbeidskraft. Derfor er det tvunget til å selge arbeidskraften sin som en vare for å kunne leve.
  • Det er et utbyttingsforhold mellom lønnsarbeideren og kapitaleieren. Utbyttingsforholdet skyldes at kapitaleieren får ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn