Sammendrag av sosiologisk teori

Dette er vårt sammendrag av en rekke sosiologiske teorier som du kan møte på i Sosialkunnskap og/eller Sosiologi og sosialantropologi. Sammendraget gir deg et kort overblikk over teoriene. Vi dekker teorier fra følgende sosiologer i sammendraget:

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra sammendraget om Émile Durkheim

  • Teorien kan brukes til å undersøke hva som bevarer og holder samfunnet sammen på tross av forandringer, dvs. hva samfunnets sammenhengskraft er.
  • Struktur over aktør: Samfunnets strukturer eksisterer uavhengig av aktørene og påvirker aktørene.
  • I overgangen fra det tradisjonelle samfunn til det moderne samfunn, skjer det et skift i hvordan samfunnet er bundet sammen.
    • Mekanisk solidaritet: I det tradisjonelle samfunn var sammenhold basert på likhet. Befolkningen hadde de samme ferdighetene, den samme troen og levde like liv. Der var en sterk kollektiv bevissthet, dvs. at man delte normer og verdier.
    • Organisk solidaritet: I det moderne samfunn er sammenhold basert på forskjellighet. Forskjelligheten skyldes at industrialiseringen medførte en økt arbeidsdeling, dvs. at mennesker spesialiserer seg og produserer forskjellige ting. Det skaper en økt avhengighet av hverandre. Arbeidsdelingen øker individualiteten fordi man spesialiserer seg, men samtidig forplikter den også mennesker til fellesskapet, siden man er avhengig av hverandres arbeid.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sammendrag av sosiologisk teori

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.