Hva er kvantitativ metode?

Kvantitativ metode anvender statistikk til å undersøke samfunnet. Man vil typisk bruke kvantitativ metode til å undersøke om det er en sammenheng mellom et antall variabler, og i så fall hvilken sammenheng som er mellom variablene. Man kan imidlertid også bruke kvantitativ metode til å undersøke utvikling over tid, samt andeler og fordelingen av en egenskap i en stikkprøve. Når man anvender kvantitativ metode, er man som regel også interessert i å kunne generalisere resultatene fra en stikkprøve til den samlede populasjonen.

Kvantitativ metode har overordnet den fordelen at man kan generalisere ut fra kvantitative data. Kvantitative analyser bygger typisk på store datasett, og hvis vi har samlet inn data på riktig måte, er sannsynligheten for at våre...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn