Kvantitativ metode

På de følgende sidene vil vi forklare deg hva kvantitativ metode er i Sosialkunnskap samt Sosiologi og sosialantropologi, og gjennomgå to måter å samle inn kvantitative data:

Her kan du lese et utdrag fra Spørreundersøkelse

Før man sender ut spørreskjemaet, må man bestemme hvem som skal være respondentene. Respondenter skal velges slik at de best mulig gir oss informasjon som kan besvare vår problemstilling. Hvis du eksempelvis ønsker å undersøke unges politiske deltagelse i Norge, så er norske unge dine mulige respondenter. 

Når vi lager spørreundersøkelser, vil vi typisk ta en stikkprøve. Det skyldes at det ofte ikke er mulig å sende spørreskjemaet ut til samtlige respondenter. Vi vil gjerne at stikkprøven vår er representativ, altså at den ligner populasjonen mest mulig på sentrale variabler. Årsaken er at en representativ stikkprøve gjør det mulig å generalisere resultatene til hele populasjonen. Innenfor samfunnsvitenskap vil man typisk ha en stikkprøve på 1000 respondenter hvis man skal si noe om hele den norske befolkning. I din undersøkelse forventes det imidlertid neppe at du skal ha 1000 respondenter.

Der er forskjellige måter å velge ut stikkprøven på. Man skiller mellom sannsynlighetsbasert og ikke-sannsynlighetsbasert utvelgelse.

Hvis man ønsker å sikre at undersøkelsen er representativ, må man velge sannsynlighetsbasert utvelgelse. At utvelgelsen er sannsynlighetsbasert betyr at alle har samme sannsynlighet for å bli uttrukket til stikkprøven.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn