Observasjon

Hva er observasjon?

Observasjon er en type kvalitativ undersøkelse hvor man undersøker interaksjon. Metoden går kort sagt ut på at man er fysisk til stede der hvor personene man vil undersøke er, så man direkte kan iaktta og tolke deres handlinger og samtaler. Observasjon gir oss muligheten til å komme helt tett på dem vi undersøker og se dem i deres eget miljø. På den måten kan observasjon gi oss en dypere forståelse av et fenomen. Når forskere gjør observasjonsundersøkelser, vil de typisk gjøre det over en lenger periode. Langvarig observasjon kalles også feltarbeid.

Vi kan også bruke observasjon til å sjekke om det informantene våre sier stemmer overens med det de gjør. Det er nemlig ikke alltid slik at mennesker handler slik de sier at de gjør. Det kan både være fordi de lyver, f.eks. hvis de gjerne vil stå frem i et godt lys, eller fordi de ikke er oppmerksomme på det.

Rent praktisk foregår observasjon ved at man fysisk drar til det fenomenet man ønsker å undersøke. Hvis du ønsker å undersøke hvordan politikere tar beslutninger, kan du dra til Stortinget og observere en debatt. Det er viktig at du sørger for at du har adgang til stedet du vil observere. Når du skal foreta en observasjon, er det en god idé å på forhånd lage et skjema hvor du kan registrere den adferden du observerer og beskrive det miljøet du er i.

Forskerens påvirkning

Innenfor samfunnsvitenskapen er det uenighet om hvorvidt man som forsker så mye som mulig bør unngå å påvirke de personene man observerer. Noen mener at det svekker verdien av observasjonene, siden personene ville ha oppført seg annerledes hvis forskeren ikke var til stede. Andre mener at det er urealistisk å klare å unngå å påvirke de personene som er til stede. Forskerens blotte tilstedeværelse vil alltid påvirke andre menneskers handling...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn