Hva er kvalitativ metode?

Kvalitativ metode bruker man til å undersøke kvalitative data. Formålet med kvalitativ metode er typisk å forstå sosiale fenomener. Man ønsker å undersøke ens enheter dyptgående og komme så tett på informantenes opplevelser som mulig. Når vi anvender kvalitativ metode, ønsker vi å komme tettere på en forståelse av hvorfor og hvordan et sosialt fenomen oppstår.

En fordel ved kvalitativ metode er at unde...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn