Kvalitativ metode

På de følgende sidene forklarer vi deg hva kvalitativ metode er i Sosialkunnskap samt Sosiologi og sosialantropologi og gjennomgår to måter å samle inn kvalitative data:

Her kan du lese et utdrag fra Intervju

Når du skal foreta intervjuet ditt, kan det være en god idé å ta opptak av det. På den måten kan du høre intervjuet flere ganger i ettertid. Ved å ta opp intervjuet, sikrer du at du har fokus på hva informanten din sier i stedet for å være opptatt av å ta utførlige notater. Du skal naturligvis spørre informanten din om lov før du tar opptak.

Selv om du tar opptak av intervjuet, kan det være en god idé å ta litt notater underveis, hvis informanten din sier noe spesielt viktig eller du kommer på et godt spørsmål. Du kan også notere informantens kroppsspråk underveis, hvis det er relevant i forhold til det du undersøker.

I løpet av intervjuet må du være oppmerksom på om intervjuet beveger seg i en annen retning enn det du ønsker å undersøke. Hvis informanten begynner å snakke om noe helt annet, bør du forsøke å få intervjuet tilbake på sporet. Samtidig er det også viktig at du er åpen for at informanten kan si noe viktig du ikke hadde regnet med. I det tilfellet kan det være nødvendig å stille spørsmål som ikke står i intervjuguiden din.

Du kan også oppleve at informanten din har vanskeligheter med å forstå noen av spørsmålene dine. Her må du være klar til å utdype og omformulere spørsmålene.

Til slutt bør du også tenke over hvordan du påvirker informanten din i løpet av intervjuet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn