Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Samfunnsvitenskapelige metoder | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 01.03.2023
Antall sider: 27

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022). Samfunnsvitenskapelige metoder | Kompendium. Hentet 3. juni 2023 fra https://www.studienett.no/samfunnsvitenskapelige-metoder