Faser i en forskningsprosess

Man kan dele en forskningsprosess inn i forskjellige faser. Nedenfor gjennomgår vi 5 faser, men du kan godt støte på andre måter å inndele fasene i pensum:

Fase 1: Problemstilling

Forskningsprosessen starter med at du lager en problemstilling. Problemstillingen er det spørsmålet du ønsker å finne svar på gjennom undersøkelsen din. Man skjelner mellom to forskjellige typer problemstillinger:

  1. En beskrivende problemstilling. En beskrivende problemstilling brukes til å undersøke hvordan noe ser ut på et gitt tidspunkt. Eksempelvis: Hvor stor andel av barn av høyt utdannede foreldre tar selv en lang utdannelse?
  2. En forklarende problemstilling. En forklarende problemstilling brukes til å forsøke å forklare årsaker til at noe skjer. Eksempelvis: Hvordan påvirker foreldres utdannelse hvilken utdannelse barna deres tar?

Du kan også velge å s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn