Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om å beskytte de personene man undersøker. Man har derfor laget noen regler for hvordan forskere skal oppføre seg gjennom hele forskningsprosessen. Reglene gjelder altså både når man samler inn data, men også når man skal presentere sine data. 

Der er ikke snakk om regler hvor du får bot eller kommer i fengsel hvis du bryter dem. Med mindre du også bryter loven. Men man kan risikere å miste sin forskningsbevilgning hvis man som forsker bryter reglene om f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn