Andre begreper

Enheter

En analyseenhet er det vi undersøker egenskapene ved. Enhetene kan f.eks. være land, politiske partier eller individer. Én analyseenhet er den enkelte respondenten, intervjuobjektet eller teksten.

Felten

Det stedet man foretar observasjonen sin kalles for felten.

Feltarbeid

Noen antropologer og sosiologer kaller sin innsamling av kvalitative data for feltarbeid. Feltarbeid er typisk en langvarig innsamling av kvalitative data. De typiske innsamlingsmetodene er observasjonsstudier og intervjuer

Hypotese

En hypotese er en forventning til hva svaret på problemstillingen din vil være, basert på teori eller eksisterende kunnskap. Formålet med å lage hypoteser er å undersøke om forventningen din stemmer overens med virkeligheten.

Informanter

Informanter er de personene man intervjuer eller observerer. Det er typisk at man bruker informanter fremfor enheter innenfor kvalitativ metode.

Intervju

Et intervju er en samtale mellom to eller flere personer med det formål å b...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn