Begreper

På de følgende sidene dekker vi en rekke metodiske begreper:

Her kan du lese et utdrag fra Operasjonalisering

I dette avsnittet tar vi utgangspunkt i to variabler: inntekt og ståsted. Inntekt er den uavhengige variabelen, og politisk ståsted er den avhengige variabelen.

La oss starte med inntekt. Inntekt kan defineres på mange forskjellige måter. Er det kun lønnsinntekter, eller teller aksjeinntekter med? Hva med overføringsinntekter? Hva med penger man har tjent sort? Hvis vi velger å anvende lønnsinntekter, vil vi kunne bruke opplysninger om lønn fra registre, men hvis vi også ønsker å inkludere «sort» inntekt, er vi nødt til å spørre folk. På den måten påvirker operasjonaliseringen innsamlingsmetoden. Husk på at det ikke finnes ett riktig valg. Hvilken definisjon som er best, avhenger av hva du vil undersøke.

Vi velger å definere inntekt som all lovlig inntekt. Det vil f.eks. si den inntekten man får utbetalt som lønn for jobben sin, aksjeinntekter og overføringsinntekter. På den måten får vi både folk med svært høye og svært lave inntekter. Vi mister imidlertid noe nyansering, siden vi ikke medregner sort inntekt, men det er vanskelig å få et overblikk over omfanget av sort arbeid. 

Vi har nå definert vår uavhengige variabel. Neste skritt er å definere variabelens verdier. Her kan vi også gå i flere retninger. Vi kan velge å gjøre det veldig enkelt og si at variabelen kan anta to verdier. I dette tilfellet kan det være lav inntekt og høy inntekt. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn