Samfunnsviten­skapelige metoder

Her finner du kompendiet vårt om samfunnsvitenskapelige metoder. I kompendiet dekker vi både stoff fra Sosialkunnskap samt Sosiologi og sosialantropologi. Vi kommer inn på følgende:

Her kan du lese et utdrag fra Spørreundersøkelse

Et av de beste midlene til å sikre at spørreskjemaet ditt har en høy validitet og reliabilitet, er å pilotteste spørreskjemaet. En pilottest går ut på at du lar andre prøve å besvare spørreskjemaet før du sender det ut. På den måten får du testet om folk forstår spørsmålene dine, og de som utfører pilottesten kan også gjøre deg oppmerksom på eventuelle feil.

Det er best å pilotteste spørreskjemaet på folk som tilhører den gruppen du ønsker å undersøke, men det er ikke alltid mulig. I så fall kan du be venner eller familie om å besvare spørreskjemaet ditt. Les besvarelsene deres grundig, og snakk med dem du har pilottestet om besvarelsene deres. Be dem om å fortelle deg:

  • Hvordan de forstår spørsmålene.
  • Hvor lang tid de brukte.
  • Om det var problemer med rekkefølgen.
  • Om de oppdaget noen feil.
  • Om de har idéer til å forbedre spørreskjemaet.

Erfaringene du får fra pilottesten kan du bruke til å foreta endringer og forbedre spørreskjemaet før du sender det ut. På den måten er pilottesting med på å sikre at vi måler det vi ønsker, og at målingen vår er presis.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsvitenskapelige metoder

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.