Kompendier til Samfunnskunnskap

Her kan du se våre kompendier til Samfunnskunnskap på VGS. Kompendiene gjennomgår en del av de vanligste temaene du skal jobbe med i Samfunnskunnskap, for eksempel globalisering og kriminalitet. Du kan bruke kompendiene til å få en overskuelig gjennomgang av et bestemt tema du gjerne vil vite mer om, eller for å lese deg opp til din eksamen i Samfunnskunnskap.

 • Demokrati Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag

  I dette kompendiet gir vi deg en gjennomgang av forskjellige aspekter ved demokrati, som er sentrale i Samfunnskunnskap samt Politikk og menneskerettigheter. Demokrati betyr folkestyre, som vil si at (…)

 • Sosialisering Samfunnsfag, Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi

  I dette kompendiet gir vi deg en dyptgående gjennomgang av begrepet sosialisering, som er et sentralt begrep i Samfunnskunnskap, Sosialkunnskap samt Sosiologi og sosialantropologi. Du kan også støte p (…)

 • Velferdsstaten Samfunnsfag, Sosialkunnskap

  Her finner du kompendiet vårt om velferdsstaten. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva en velferdsstat er, hvilke ulike velferdsmodeller som finnes, og hvilke utfordringer den norske velferdsst (…)

 • Globalisering Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag, Sosiologi og sosialantropologi

  Her finner du kompendiet vårt om globalisering. Globalisering betyr at verden bindes tettere sammen. Det gjelder både økonomisk, politisk og kulturelt. Globalisering er et komplekst fenomen som du oft (…)

 • EU Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag

  Den Europeiske Union er et overstatlig samarbeid mellom en rekke europeiske stater. EU spiller en stor rolle i Norge, fordi EU er en av Norges viktigste handelspartnere og på grunn av EØS-avtalen. I k (…)

 • Kriminalitet Samfunnsfag, Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi

  Her finner du kompendiet vårt om kriminalitet. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva kriminalitet er, hvilke årsaker det kan være til at folk begår kriminalitet, hvordan man kan forebygge krimi (…)