Politiske skillelinjer

 • Skillelinje: Skillelinjer er uenigheter i befolkningen om politiske emner, som deler befolkningen i forholdsvis stabile grupper. Skillelinjer skyldes typisk sosiale eller strukturelle forhold.
 • Sosialistisk versus borgerlig/liberalistisk
  • Denne skillelinjen handler om hvor stor staten skal være.
  • Sosialister:
   • Går typisk inn for en sterk stat som forsøker å utjevne ulikhet i befolkningen.
   • Ønsker en høy omfordeling, som skal betales gjennom progressive skatter.
  • Borgerlige:
   • Ønsker mindre statlig styring, så hverken individet eller markedet begrenses av staten.
   • Mener at ulikhet kan være godt for den økonomiske veksten, siden det motiverer borgerne til å yte mer.
   • Ettersom de borgerlige ønsker en mindre stat og aksepterer en grad av ulikhet, så mener de heller ikke at det skal være høy omfordeling eller høye skatter. Både fordi det ikke er nødvendig med høye skatter når man har en liten stat, men også fordi individet styrer økonomien sin best selv.
 • Sekulære eller religiøse verdier
  • Denne skillelinjen handler om hvor stor innflytelse religion skal ha på samfunnet.
  • Noen ønsker at kristendom skal ha en spesiell status i det norske samfunnet, og at norske lover skal bygge på kristne verdier.
  • Andre mener at religion ikke skal blandes inn i politikken.
 • Vekst versus vern
  • Denne skillelinjen handler om hvorvidt det er viktigst å sikre økonomisk vekst eller ta hensyn til klima og miljø.
  • Det er en generell enighet om at man ønsker høy levestandard i Norge. Men den høye levestandarden henger sammen med økonomisk vekst.
  • Noen mener at en fortsatt vekst i rike land er uforenelig med bærekraftig ut...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn