Norsk politikk

Stortinget

 • Den lovgivende makten.
 • Består av 169 medlemmer, som representerer forskjellige partier og fylker. Stortingsmedlemmene velges hvert 4 år.
 • Velges gjennom forholdstallsvalg.
 • Stortingets oppgaver:
  • Vedtar lover.
  • Vedtar statsbudsjettet.
  • Kontrollerer regjeringen, f.eks. ved å stille kritiske spørsmål ved den ukentlige spørretimen.
 • Organisering i Stortinget
  • Partigrupper: De forskjellige partienes grupper i Stortinget.
  • Parlamentarisk leder: Lederen for de forskjellige partigruppene.
  • Komité: 13 fagkomiteer som har hvert sitt saksområde, f.eks. helse og omsorg. Stortingsmedlemmene er fordelt på de 13 utvalgene. Lovforslag blir behandlet i fagkomiteen før Stortinget skal ta stilling til dem.
  • Presidentskap: Seks stortingsmedlemmer velges til å sitte i presidentskapet. De har ansvaret for å organisere arbeidet i Stortinget, f.eks. sørge for at avstemninger og saksbehandlinger foregår korrekt.
 • Regjeringen har sitt utspring i Stortinget.
 • Hvis Stortinget er utilfreds med regjeringen eller en minister, kan Stortinget stille et mistillitsforslag. Hvis forslaget vedtas, må regjeringen eller den gjeldende ministeren gå av.
 • Statsbudsjettet: Prioritering av statens inntekter og utgifter for neste kalenderår. Skal vedtas av et flertall på Stortinget.
 • Vippeposisjon: Et parti har en vippeposisjon hvis stemmene deres er avgjørende for at en av to sider kan få flertall etter et valg.

Regjeringen

 • Den utøvende makten.
 • Regjeringen utgår fra Stortinget (parlamentarisme). Består av ett eller flere partier fra Stortinget.
 • Regjeringen kan ikke ha et flertall imot seg i Stortinget (negativ parlamentarisme).
 • Regjeringen har en rekke ministre med ansvar for hvert sitt fagområde. Hver minister har et departement under seg, som står for å utforme og utarbeide lovforslag innenfor det gjeldende fagområdet. Ministre kalles også for statsråd, imidlertid med unntak av statsministeren og utenr
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn