Medborgerskap

Hva er medborgerskap?

  • Statsborgerskap: Formell status som gir en rett til å oppholde seg i et land. Innebærer en rekke rettigheter og plikter.
  • Medborgerskap: En følelse av tilhørighet og fellesskap i det samfunnet man bor i, samt at man aktivt deltar i samfunnet. Deltagelsen kan foregå på mange måter: deltagelse i politikk, ha en jobb, gå på fotballtrening og være aktiv i lokalsamfunnet.
  • Man kan være statsborger uten å være medborger, og omvendt.
  • Hvis man ikke føler seg som en del av samfunnet, kan det føre til en svekket tillit til politikere, domstoler og demokratiske institusjoner.
  • Noen mener at medborgerskap krever demokratisk kompetanse. Med det mener de at man må ha de nødvendige egenskapene for å delta i et demokratisk samfunn, som å tenke kritisk, ytre meningen sin på en saklig måte, lytte til andres holdning, utøve kildekritikk og støtte opp om demokratiske verdier.

Måter å delta i samfunnet på

Stemme ved valg

Organisere seg

  • En måte å delta i samfunnet på, er ved å organisere seg i foreninger/organisasjoner.
  • Det finnes forskjellige typer organisasjoner
    • Medlemsrettede organisasjoner: Arb
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn