Makt

  • Makt er basert på ressurser. Ressurser kan f.eks. være stor formue, status, ekspertise eller kontroll over noe andre gjerne vil ha. Det er ikke nødvendigvis fysiske ressurser. Man påvirker andres handlinger, fordi man har ressurser og/eller man bruker ens ressurser til å påvirke andres handlinger.
  • Direkte makt: Å få andre til å handle annerledes enn de ellers ville ha gjort.
  • Definisjonsmakt: Makten til å definere hva som er rett og galt. Denne typen makt påvirker en ikke bare til å handle annerledes enn man ønsker, men til å endre ønskene. En usynlig form for makt.
  • Staten har maktmonopol: Staten er den eneste som ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn